About

കള്ളന്‍റെ ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ ഒരു യാത്ര....

അണ്ണാറക്കാണ്ണാ വാ ...പണ്ടാരം, മണ്ട കാണുന്നില്ലല്ലോ !!!

One Response so far.

  1. തപ്പി നോക്കിയാ മതി ‘തലമണ്ട ’ കാണാം....